Bli med på ferden…

Planane er klare. Gurine skal på land og restaurerast før ho igjen skal sigla på dei sju hav. Vil du vera med på ferden kan du ta kontakt på telefon, eller senda ein e-post til post@gurine.no. Dugnadsansvarleg er Ivar Mehl 977 14 313.

Interesselaget

Knut Skaala (Monsa Knut'n)

Anders Jordal (leiar) mob. 936 30 008

Johannes Tveitnes 53 48 01 91

Gunnar Bjørke 53 48 00 23

Kristen Tore Christensen 404 04 474

Ivar Mehl 977 14 313

Tørris Skaaluren 920 69 665

Øystein Hellesøy