Gurine i Rosendal mai 2011 © Bjarne Øymyr

Interesselaget Galeas Gurine vart stifta 27. april 2011.

Føremål

Å overta, restaurera og ta vare på Galeas «Gurine». Gjennom dette vil ein og ta vare på og utvikla mellom anna handverkstradisjonarne som er knytt til fartøybygginga i Kvinnherad.

Styret

Anders Jordal (leiar). Johannes Tveitnes, Gunnar Bjørke, Kristen Tore Christensen og Ivar Mehl. Varamedlemmer: Øystein Hellesøy og Tørris Skaaluren