Garnering, garnering, garnering!

På Gurine finst det utvendig "hud" som alle ser. På innsida av spanta legg ein garnering - ein slags innvendig hud. Det er litt av eit arbeid å få på plass. Først må borda "stikkast" og skjerast til, så må dei koke - før ein tar planken inn i skuta for montering. Her ein videosnutt som syner siste del av prosessen....

24 okt, 2015

Comments are closed.