Full action!!!

Om nokon trudde dugnad på Gurine berre dreide seg om kaffedrikking kan vi slå fast at så ikkje er tilfelle! Her er det full action! (Men kafferdrikking og ein god drøs er sjølvsagt og viktige ingrediensar i arbeidet med å ta vare på kulturarven).

20 nov, 2015

Comments are closed.