Category Archives: Loggen

Mastene kom til Rosendal!

7. mai 2017 – nøyaktig seks år etter at Gurine kom attende til Rosendal – vart mastene henta utanfor Leirvik og taua inn til Rosendal.

Gurine-basar 24. juni

I år kjem sjølvaste Helge Jordal til Gurine-basaren 24. juni!

På dugnad ein dag i mars!

Videorapport frå dugnad 27. mars 2017.

500.000 til Gurine

Leiinga i Gurine-prosjektet legg ned eit omfattande arbeid når det gjeld finansiering. Av og til gjev det uttelling, andre gonger ikkje…

Ein heilt vanleg dag på Gurine!

Ein videorapport frå måndag 27. februar 2017

Dekklegging

Då er eit nytt kapittel i Gurine-historia starta. Måndag 20. februar 2017 starta ein på å leggja dekket.

800 meter dekk!

Når Interesselaget for galeas Gurine skal gjera noko er dei kjende for å gjera det skikkeleg. No er det tid for dekksplank.

Travel haust på Gurine

Det har vore ein travel haust på Gurine. Som vanleg. Opptil 18 mann har møtt opp to dagar i veka. I haust har ein jobba med

Folkefest på Gurinebasar

Nok ein gong kan Gurine konstatera «fullt hus» på basaren! Mellom 300 og 400 små og store møtte fram…

Nye master bestilt

Nye master til Gurine er no bestilt!