Bli med Gurine til Finnmark i 1886!

OPPDATERING - 17. mars 2014
Vi etterlyste hjelp til å få på plass kor Gurine seilte mellom Tromsø og Havøysund. Takk for solide og grundige kommentarar frå Tor Bringedal, Jan Martin Skaaluren og Marit Elisebet Totland!!! Dette er no oppdatert på kartet og i loggen nederst på denne sida.


Idag (15. mars) - for nøyaktig 128 år sida - ankra Gurine opp i "Søvigen" sør for Sandnessjøen - etter å ha seilt i to døgn fra Stokksund. Gurine var på veg til Finnmark for å kjøpa tørrfisk. Dei starta ut frå Bergen 1. mars 1886.

Jacob T. Bleie var skipper på turen til Finnmark, og det er han som har skrive ei kort oppsummering i loggboka kvar dag. Heilt til dei var i Skarsvaag (like ved Nordkapp) 29. mars. Der stoppar det. Loggen er ført i ei bok Jacob T. Bleie har nytta til reknskap og anna. I ei anna rekneskapsbok ser vi at Gurine vart liggjande i Skarsvåg til ut i mai - og kjøpte opp 30094 fisker av 40 ulike personer/firma for totalt Kr. 3074,27. Det vil si at prisen lå rundt 10 øre per fisk.

Loggboka stoppar altså når dei kjem til Skarsvaag 29. mars. Men frå rekneskapsboka til Gurine ser vi at dei sende telegram frå Christianssund 23. juli.

 .

Sjå reisa på kartet

Vi har no plotta inn turen på kartet - med notater frå loggboka. Så du kan fylgja Gurine dag for dag heilt til Finnmark. NB! Kartet er ikkje kvalitetssikra. Vi vil difor gjerne ha innspel om eventuelle feil, og ikkje minst om det som manglar.

Det er ikkje like enkelt å tyda alt som står i boka - og difor vil vi gjerne ha hjelp. ">Her finn du link til ein PDF med det orginale dokumentet. På kartet finn du innhaldet i loggboka slik vi har klart å tyda ho. Vi har skrive mest mogleg likt det som står i boka - inkludert stavefeil osb. Har du forslag til kva som manglar er det flott om du sender ein mail til historie@gurine.no.

Klikk på kartet for å gå til det dynamiske kartet. Der kan du zoome inn og få opp teksten frå loggboka

 .

Kor sigla Gurine 23.-25. mars 1886?

Det er litt usikkert kva hamner Gurine vitja mellom 23. og 25. mars - mellom Tromsø og Havøysund. Kan du hjelpa oss med dette? Sjå på kartet og PDF-fila! [VI HAR NO FÅTT HJELP TIL Å FINNE UT AV DETTE - OG KARTET ER OPPDATERT. Sjå oppdatering øvst på sida]

Klikk på bildet for å få opp loggboka i PDF-format.

Her er loggbokteksten - etter første runde med tolkning

[KOMMENTAR: Skrevet av fra boka om Gurine osv. Har skrevet mest mulig nøyaktig det som står i boka - inkludert stavefeil og uten punktum. Har lagt til kommentarar i klammeparantes. Spørsmålstegn betyr at det er vanskelig å lese.

Jurnal Hohlen ombord i jagt gurine paa en Reise fra Bergen til Fenmarken ført af Jakob T. Bleie (1886)

Mars 1

Lettedes Anker paa Bergens vaag Klokken 12, midag Vinden Sydlig flau Tilsatta alle Brugelige Seil og Styrede Leden Nordover Kloken 9 Aften Tørnet ved Ringholm Sjøllanger [Ringholmen ved Skjelanger] Lens Skib alt vel

Mars 2

Kloken 6 f.m.D. Lættedes Anker vinden S.O. flau tilsatte alle Brugelige seiel og Styrede Leden Norover Klokken 4 Eftermiddag Stille Bugserte indpaa Anglesund [Onglesund på Radøy] vor Tørnedes. 20 f(?) Kji?de? [20 f…. kjetting?] Tau i land

Mars 3

Kloken 7 f.m.D. Lættedes Anker vinden Norlig flau Klar luft(?) Klokken 5 E.M.D. Tørnet i Ronglever Bagbords Anker Tau i Land og i Skjeret

Mars 4

Beligende i Rongver vinden Norlig Snebøier indførte faarskjælligt Skibs Arbeide

Mars 5

Kloken 6 f.M.D. afseilte fra Rongver vinden Sydvestlig flau f.m.D. om E.M.D. vinden Norlig flau med SneBøier Kloken 7 1/2 Tørnet på Hindøen Bagbords Anker Jagetrosen i Land

Lørdag 6 Mars

af Reisete fra Hindøen Kloken 6 f.M.D vinden S.O. frisk Snever paa Dagen S.V og Sne Tyke Tørnede paa Henøen[Hennøya] klokken 3 E.M.Dag faar Sne Tyke

Søndag 7

afseilte fra Hønøen[Hennøya] kloken 6 1/2 f.m.d. slørte(?) ind til vi kom fram faar Hornelen [Nes før Skatestrømmen] fik vi N.V. frisk Krydsede in Skatestrømmen Tørnede paa Maaløen [Måløy] Kloken 12 midag.

Mandag 8

fra Maløen Kloken 6 f.m.d. Vinden S.V. frisk Til vi kom frem faar Silden flauedes(?) af Senere(?) friskedes noget paa af Syd Paserte Bonde Kloken 6 Ef M D. Styrede in Bredsund [Breidsundet] og Tørnede paa Valderhaugs Red Kloken 1 1/2 efter Midnat

Tirsdag 9

fra valderhaug kloken 6 faarm.D. vinden S.V. frisk Tilsatte alle Brugelige Seil og styrede læden Norover Kloken 1 E.M.D paserdes Kvitholmen vinden flau S, Tørnede i Christiansund kloken 8 Aften.

Onsdag 10

fra Christiansund Kloken 5 1/2 Vinden flau S.V. Tilsatte alle Brugelige seil og Styrede Leden Nor Hammersund(?) Vinden Vestlig Frisk Bjergede gaffelTopseil Kloken 4 E.M.D paseret Valdersund[Vallersund] Kloken 6 Aften Tørnet i Stokse ???? [Stokknes? Stokksund?]

Torsdag 11

fra ?????holmen Kloken 6 f.m.d. vinden V. flau Tilsatte alle Brukelige Seil og Krydsede ud Stoksund Vinden fremdeles flau. Tørnede ved Vingsan [Vingsand] Kloken 1 E.M.D. Stille

Fredag 12 mars

Beligende Rolig paa Vingsan Klart og Stille udførte faarskjelligt Skibs Arbeide

Lørdag 13

afseilte fra Vingsan vinden S.V. flau Kloken 12 midnat paseret gjennom Nerøsund [Nærøysund ved Rørvik]

Søndag 14

S.O. flau med stille Blaf Kloken 12 midnat Paseret gjennom Brønøsund [Brønnøysund]

Mandag 15

Stille med Smaa vind sl.. fra ost og s.o. Tørnede Paa Søvigen [Søvika, Søvikvågen] Kloken 8 E.M.D. Stille]

Tirsdag 16

fra Søvigen Kloken 2 f.M.D. stille Kloken 8 frisk vind af O.S.O. Krydsede Norfaarbi Bjørnshatten(?)[Kan være Bjørnhatten - et fjell i Gildeskål sør for Inndyr] som Pasertes Kloken 12 midag paserte Solsøvågen(?)[Selsøyvika?] Kloken 8 E.M.D. Styrde ind grimen??? og Leden Norover om Natten Stille

Onsdag 17

Kloken 9 f.m.d. Vinden S. er frisk Styrede in stæb????leden Kloken 12 middag paa siden af Helligver[Helligvær utenfor Landegode] Bjergede gaffeltopseil Kloken 10 1/2 E.M.D. Tørnet ved Lødingen

Torsdag 18

fra Lødingen Kloken 6. f.m.D Vinden S.V. flau Styrede in Kjelsund [Tjeldsundet] Paserte Santorg[Nord for Tjeldsundet] Kloken 9 f.M.D fortsatte Leden Norover Tørnede paa Gibosta[Gibostad] Kloken 8 Aften

Fredag 19

afseilte fra Gibosta Klokken 7 f.m.D Vinden S.V. flau Styrede Leden Norover Paserte Rystrømmen[Rystraumen] Klokken 12 Midag. Tørnede paa TP???olsehavn ved Tromsø Kloken 2 E.M.D.

Lørdag 20

Beligende i Tromsø Vinden N med Sne Laasede 120 Sekke mel

Søndag 21

Beligende i Tromsø Vinden Norostlig Sterk med Sne fug(?). Hvilede

Mandag 22

Beligende i Tromsø Østlig og sydøstlig flau vind Sne Bøier

Tirsdag 23

afseilte fra Tromsø Kloken 9 f.m.d Sydlig vind flau med stille Blaf(?) Styrede Leden Norover med Hjelp af Strømmen Kloken 11 E.M.D. Tørnet ved Finkrokken?[Har ikke funnet dette?] med hjelp af Bugser(?)

Onsdag 24

Beligende ved Finkrokken [Finnkroken] Stille med Sne Kaver indførte faarskjelligt Skibsarbeide

Torsdag 25

af Seilte fra Finkroken Kloken 5 f.m.D Vinden S.V. frisk Krydsede ind Ulsfjorden Tørnede ved gjøvig Kloken 11 f.m.d. Laasede 180 Sekke Mel

Fredag 26

fra gjøvig Kloken 4 .f.m.d. Vinden S.V. Tilsatte alle Brugelige seil og styrede ud Ullsfjorden og ud Fuglesund Kloken 12 Midnat frem faar Vatneholmen [Vatnaholmen] Stille

Lørdag 27

Tørnet i Havøsund [Havøysund] kloken 6 E.M.D. vinden ostlig flau

Søndag 28

Beligende i Havøsund vinden S. flau Helligholdt Dagen

Mandag 29

afseilte fra Havøsund Kloken 6 f.M.D. Vinden S.V. flau Tilsatte alle Brugelige Seil og Styrede ud ved Hjelmesøen vinden friskede Tørnede ved Skarsvaag [Like forbi Nordkapp] Kloken 2 E.M.D vinden friskede Senere paa til Storm med Sne Tykke. Kjøbte 200 fisk

16 mar, 2014

Comments are closed.