Author Archives: admin

Rivinga har starta

Da er arbeidet med Gurine over i ein ny fase. Mandag 24. september starta rivinga for alvor…

På tokt med Mathilde

15-16 september vart dugnadsgjengen på Gurine invitert med på tur med hardangerjakta Mathilde…

Bra besøk på kulturminnedagen

Laurdag 8. september vart den europeiske kulturminnedagen markert på Gurine

Kulturminnedag på Gurine – Ope skip

Laurdag 8. september blir den europeiske kulturminnedagen markert med Ope Skip på Galeas Gurine.

Status for arbeidet

Anders Jordal fortel om status for dugnadsarbeidet og kva som skal skje no…

Handtverk og HighTech hand i hand

I Gurine-prosjektet går gamle handtverktradisjonar hand i hand med moderne teknologi…

Ope skute laurdag 7. juli kl 12-16

Laurdag kl 12-16 vert det ope dag på Gurine i samband med Mat- og Kunstfestivalen. Ta turen ut til varvplassen og få ein god drøs med eldsjelane bak prosjektet.

Gurine som skuleprosjekt

5. klasse på Malmanger skule jobbar med Gurine i eit pilotprosjekt…

Tømmer frå «Øyo»

Ein flott dugnadsdag på Øyo for å skaffa spant til Gurine…

Ekskursjon til oppgangssaga på Herand

20. mars 2012 drog ein del av dugnadsgjengen inn til Herand for å sjå på arbeidet med saging av hudplank.