Årsmøteinnkalling

Innkalling til årsmøte 19. mars 2015 kl. 18:00 i kaffibuo på Gurineverftet

Saker til handsaming:

  • 1. Val av møteleiar og 2 personar til å underskriva møteboka.
  • 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • 3. Godkjenning av årsmelding for 2014.
  • 4. Godkjenning av rekneskap 2014.
  • 5. Godkjenning av budsjett 2015.
  • 6. Fastsetjing av medlemspengar.
  • 7. Val.
  • 8. Innkomne forslag*)

Rosendal 25.02. 2015.

Styret i Interesselaget for Galeas Gurine.

*) Saker ein ønsker å få handsama på årsmøtet må væra styret i hende innan 05 mars 2015.

1 mar, 2015

Comments are closed.