GURINE FÅR HEILT NY NETTSIDE... NETT NO SER DET IKKJE SÅ BRA UT... MEN SNART!

Gurine "heime" i Rosendal

Gurine vart bygd som jakt i Rosendal, i 1874-75. Etter lang tid på dei sju hav kom skuta attende til Rosendal i mai 2011 for å bli satt i sjødyktig stand. Den store dugnaden er over halvvegs. 30.000 dugnadstimar er passert i haust (2017). Skuta blir totalrenovert - frå bunn til topp. Det vil framleis ta eit par år før ho er på sjøen. På denne nettsida kan du følgja med på dette arbeidet... og etter kvart få vita meir om historia til skuta.

Du kan vera med...

Å setja Gurine i stand krev mot, musklar og store ressursar. Både i form av enorm dugnadsinnsats og økonomisk midler. Ønskjer du å bli med i dugnadsgjengen, teikne støttemedlemskap eller kjøpa andelsbrev er det berre å ta kontakt. Sjå her >>

Facebook, Twitter, RSS

Til no har ein kunne kommunisera med Gurine via VHF. Heretter vil det og vera mogleg å halda kontakt via RSS, Facebook og Twitter. Sjå nederst til høgre på sida.
Gurine under slep © mari jordal

Gurine på veg frå Bergen til Rosendal 27. mai 2011, med leiar i interesselaget, Anders Jordal, til rors.